Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị N

Đăng lúc: Thứ năm - 12/05/2016 13:47 - Người đăng bài viết: tuyentruyenpx15
 

(QT) - Ông NGUYỄN ĐỨC CHÍNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: 


CÙNG HÀNH ĐỘNG ĐỂ THÚC ĐẨY NỀN KT-XH CỦA TỈNH KHÔNG NGỪNG PHÁT TRIỂN 
 

Tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh và cử tri nơi cư trú, cử tri nơi công tác tin tưởng tiếp tục giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016- 2021. Tôi xác định rằng, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh thì cần phải nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước cử tri trong toàn tỉnh; thường xuyên nỗ lực phấn đấu để rèn luyện phẩm chất đạo đức, năng lực công tác, đi sâu, đi sát cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế, luôn lắng nghe và tham gia xử lý kịp thời, thấu đáo và toàn diện những vấn đề nảy sinh trong đời sống KT-XH của tỉnh; cùng tham gia với HĐND tỉnh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình của địa phương, thúc đẩy KT- XH của tỉnh phát triển, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân. Chúng ta không thể chấp nhận Quảng Trị mãi là một tỉnh nghèo, chậm phát triển, mà phải thấy đó là nỗi trăn trở, day dứt để quyết tâm phấn đấu, đưa nền KT-XH của tỉnh đạt trình độ trung bình của cả nước vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Muốn được như vậy, chúng ta phải phát huy cao độ tinh thần đoàn kết để huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền để hướng tới một mục tiêu chung là hành động để thúc đẩy KT-XH không ngừng phát triển. 

Cần phải tăng cường cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, lành mạnh hóa môi trường kinh doanh, đầu tư vì sự phát triển của doanh nghiệp và của mọi người dân. Về phát triển kinh tế, phải xây dựng và phát triển cho được Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị thành khu kinh tế trọng điểm thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước, làm động lực cho sự phát triển KT-XH chung toàn tỉnh. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, chăm lo tốt đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân; cần phải có sự ưu tiên, quan tâm sâu sắc đối với sự phát triển bền vững của vùng nghèo, vùng khó khăn; đối với đối tượng chính sách, đối tượng nghèo, cận nghèo cũng như những đối tượng yếu thế khác trong xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng- an ninh. 

* Ông NGUYỄN QUANG CHÁNH (NGUYỄN QUANG CHÍNH), Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX Ngô Xá Tây, Triệu Trung, Triệu Phong: 

KIÊN TRÌ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HÀNG HÓA 

 

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi hứa làm tròn trách nhiệm người đại biểu HĐND. Thường xuyên gần gũi, gắn bó với cử tri để lắng nghe và phản ánh trung trực đầy đủ ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả việc quy hoạch sản xuất theo hướng phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và thị trường để hình thành sự liên kết nông nghiệp- công nghiệp và dịch vụ ngay trên địa bàn nông thôn của tỉnh. Làm tốt công tác giống, thủy lợi, bảo vệ thực vật, phòng chống dịch bệnh, ưu tiên xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. Kiến nghị, đề xuất chủ trương, giải pháp phù hợp để đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Bình ổn giá hàng tiêu dùng thiết yếu; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến ngư, hỗ trợ nông dân vươn lên sản xuất hàng hóa có quy mô ngày càng lớn, khuyến khích hỗ trợ, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, trang trại, gia trại… 

* Bà NGUYỄN THÙY DƯƠNG, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Linh: 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC CÁN BỘ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

 

 

Nếu được trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy nghiên cứu, tham mưu cho Huyện ủy ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ giai đoạn 2016-2021, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từng bước tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, công chức; đổi mới trong công tác quản lý cán bộ và quản lý đảng viên. Quan tâm đến việc giải quyết chế độ, chính sách đối với người có công, vấn đề quản lý đất đai và đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn. 

* Đại tá NGUYỄN VĂN ĐÔNG, UVTV Đảng ủy Quân sự tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh: 

XÂY DỰNG NỀN QUỐC PHÒNG GẮN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI 

 

 

Nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ luôn lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh những vấn đề bức xúc được dư luận xã hội quan tâm, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời; đồng thời cùng với đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận để quyết nghị những chủ trương, chính sách thiết thực, sát đúng với thực tiễn cuộc sống. Trên cương vị chức trách được tổ chức phân công, tôi tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng về 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLVT nhân dân, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng- an ninh, quốc phòng- an ninh với kinh tế. Thường xuyên chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, nhất là vững mạnh về chính trị. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và ban, ngành, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng- an ninh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp nhân dân xoá đói giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai bão lụt, cứu hộ cứu nạn… 

* Ông LÊ THANH HẢI, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Cam Lộ: 

GÓP SỨC MÌNH ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN 

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri. Dành nhiều thời gian đi thực tế để tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của nhân dân và đưa tiếng nói của nông dân đến với cơ quan chức năng để giải quyết, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân; thực hiện tốt chức năng giám sát của đại biểu HĐND. 

Tham gia, đề xuất, góp ý kiến xây dựng và hướng dẫn thực hiện các nghị quyết của Hội nông dân các cấp và địa phương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, các giải pháp để phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Tìm các giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Tích cực kết nối với các doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản; đầu tư cây, con giống, phân bón cho nông dân. Kiến nghị cơ quan chức năng liên quan tiếp tục đầu tư hỗ trợ vốn vay cho nông dân để thực hiện các mô hình sản xuất, đưa cơ giới vào đồng ruộng, tạo điều kiện cho nông dân nhất là hộ nghèo, cận nghèo sản xuất, kinh doanh vươn lên làm giàu bền vững. 

* Ông TRƯƠNG THẾ HẠNH, HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Triệu Phong: 

CHỦ ĐỘNG PHỐI HỢP VỚI CÁC BAN, NGÀNH TÌM GIẢI PHÁP GIÚP NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 

 

 

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021, với cương vị là người đang công tác tại Hội Nông dân huyện, tôi xin hứa làm tốt vai trò của người đại biểu dân cử. Dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri; tôn trọng, lắng nghe và tổng hợp đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết. Không ngừng học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu xa rời quần chúng. Triển khai và thực hiện tốt vai trò của nông dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Chủ động phối hợp với các ban, ngành tìm giải pháp giúp nông dân phát triển sản xuất. Đề xuất cấp trên tiếp tục đầu tư hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất cho nông dân, phối hợp với hệ thống ngân hàng, huy động Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất. Đầu tư cây, con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp, phát triển kinh tế vùng biển, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. 

* Bà HỒ THỊ THU HẰNG, UVTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: 

QUAN TÂM GIÁM SÁT NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG, NỔI CỘM GÂY BỨC XÚC TRONG DƯ LUẬN XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

 

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ đề xuất với HĐND và cùng với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực và quyết liệt hơn trong việc đề ra những giải pháp cụ thể và đồng bộ để đề xuất với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương cho Quảng Trị cơ chế chính sách đặc thù để tìm bước đột phá đưa tỉnh Quảng Trị phát triển, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Tham gia có chất lượng với HĐND tỉnh trong quyết định cũng như trong giám sát những vấn quan trọng, nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội tại địa phương. Đề xuất HĐND tỉnh quan tâm đến việc ban hành những cơ chế, chính sách ưu đãi trong nông nghiệp để hỗ trợ cho người nông dân cũng như thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

* Ông LÊ MẬU HOÀI, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc HTX SXKDDV tổng hợp nông nghiệp Bích La, Triệu Phong: 

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ HTX 

 

 

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ chú trọng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là chú trọng chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, tổ chức khảo nghiệm tuyển chọn giống mới năng suất, chất lượng cũng như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng cánh đồng mẫu lớn cho nông dân. Quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nông nghiệp. Đẩy nhanh cơ giới hoá trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến và tiêu thụ thủy hải sản ở vùng biển bãi ngang. Đề xuất chủ trương, giải pháp đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Phát triển các khu công nghiệp, cụm làng nghề thu hút lao động vào làm việc. Cơ cấu lại lao động, chuyển dần một bộ phận lao động nông nghiệp sang lĩnh vực thương mại- dịch vụ. Có các chính sách phù hợp và toàn diện để hỗ trợ cho khối kinh tế tập thể mà trong đó nòng cốt là các HTX để có điều kiện phát triển. Nâng cao vai trò của Liên minh HTX tỉnh trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTX phát triển. Quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, giám sát cộng đồng cũng như thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Quan tâm đến các lĩnh vực văn hóa- xã hội, an ninh- quốc phòng, đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động đánh bắt thủy sản trong vùng biển của Việt Nam… 

* Bà NGUYỄN THỊ HƯỜNG, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO BẰNG TẤT CẢ KHẢ NĂNG VÀ TÂM HUYẾT 

 

 

Được sự quan tâm của Đảng, Mặt trận và lãnh đạo cơ quan Hội Nông dân tỉnh, tôi được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016- 2021. Đây là niềm vinh dự và trách nhiệm lớn đối với tôi. Nếu được cửtri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ thường xuyên liên hệ chặt chẽ, thu thập ý kiến, phản ánh trung thực nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; bảo vệquyền vàlợi ích hợp pháp của cửtri. Tham gia ý kiế n cùng với HĐND tỉnh quyết định những chủ trương, biện pháp, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, củng cố an ninh- quốc phòng của địa phương. Bản thân là nữ, vì vậy tôi quan tâm nhiều đến đời sống của phụ nữ. Cùng với các nữ đại biểu đề xuất với HĐND những cơ chế, chính sách cụ thể tạo điều kiện và cơ hội cho phụ nữ, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ. Thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu qua hoạt động Hội Nông dân, tôi cùng Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế; tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định 217 của BộChính trị; luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao bằng tất cả khả năng và tâm huyết của mình. 


Tác giả bài viết: KKS- NV- ĐV- HVA
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1