ĐIỆN THOẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CA QUẢNG TRỊ

Đăng lúc: Thứ bảy - 09/04/2016 22:02 - Người đăng bài viết: ttchpv11
ĐIỆN THOẠI MỘT SỐ ĐƠN VỊ THUỘC CA QUẢNG TRỊ
KHỐI TRỰC THUỘC- XDLL- HẬU CẦN
 
THAM MƯU

Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Văn Lợi 3891568 0905148709
 
PHÒNG TỔ CHỨC
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Thành Đặng 3891779 0914082642
 
PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Hoàng Ái Vân 3891999 0913178777
 
THANH TRA
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
CTT: Phan Thị Thu Hiền 3891159 0948558159
 
PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ ANTQ 
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Lê Chí Linh 3891505 0903516505
 
KHỐI AN NINH
 
PHÒNG QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH

Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Văn Huynh 3890765 0913485765
 
PHÒNG AN NINH KINH TẾ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Đức Sắt 3891118 0905443666
 
PHÒNG AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Hùng 3891358 0942082582
 
KHỐI CẢNH SÁT
 
VĂN PHÒNG CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
CVP  : Nguyễn Bá Ngọc 3890382 0973931333
 
PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Trần Hữu Sơn 3890235 0918164168
0905068919
 
PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Trần Văn Mạnh 3890878 0913485829
 
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Lê Công Thuyết 3890566 0913485146
 
PHÒNG CẢNH SÁT TRUY NÃ TỘI PHẠM
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Quang Phương 3890068 0905566027
 
PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Nguyễn Hữu Phong 3890304 0913485157
 
 
PHÒNG CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY
VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Lê Văn Tiền 3890252 0913421849
 
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TP: Trần Xuân Vĩnh 3891892 0903515126
 
CÔNG AN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

CÔNG AN HUYỆN CAM LỘ

Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Đào Trọng Tiến   0913485221
PCAH: Lê Minh Tuấn   0905241591
PCAH: Phan Văn Hương   0905055036
PCAH: Nguyễn Thanh Long   0948187777
PCAH: Nguyễn Thanh Hải   0905026199
Trực ban 3871524  
Công an thị trấn Cam Lộ    
     Trưởng CATT: Nguyễn Văn Hải   0932537815
 
CÔNG AN HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Nguyễn Hữu Tình   0903582559
PTCAH: Hoàng Văn Định   0914100555
PTCAH: Đinh Tấn Hùng   0913442777
PTCAH: Lê Đại Hành   0913052027
Trực ban – Fax 3689213  
 
CÔNG AN HUYỆN ĐAKRÔNG
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Hồ Sỹ Nhung 3886339 0913411848
PTCAH: Trần Ngọc Quý 3886342 01696401555
PTCAH: Nguyễn Hữu Phương 3886343 0905940555
PTCAH: Hồ Thanh Tùng 3886757 0915053387
PTCAH: Nguyễn Văn Dương 3886217 0913457919
Trực ban 3886331  
Đồn CA Tà Rụt    
TĐ: Nguyễn Thanh Hồng   0974600100
CA Thị trấn Krong Klang    
TCATT: Hồ Văn Thí   0915306009
 
CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCATP: Lê Phi Hùng 3890779
3595757
0914050878
 
PCATP: Nguyễn Văn Hạnh 3890102
3851382
0913485102
 
PCATP: Hồ Ngọc Thiên 3890118
3855650
0913485118
 
PCATP: Dương Trường Ba 3890035
3852967
0917888559
 
PCATP: Nguyễn Hoàng 3890559
3575559
0905838555
 
Trực ban 3852250  
Trực Ban Hình sự 3890284 0901978978
Công an Phường 1 3852369  
     TCAP: Nguyễn Ngọc Dịnh   0912009444
Công an Phường 2 3852712  
     TCAP: Bùi Văn Tĩnh   0905238268
Công an Phường 3 3852621  
     TCAP: Nguyễn Xuân Chương   0987378777
Công an Phường 4 3582605  
     TCAP: Trần Văn Hảo   0905112717
Công an Phường 5 3852405  
     TCAP: Hoàng Văn Hùng   0906493666
Công an Phường Đông Giang 3850752  
     TCAP: Lê Văn Toàn   0967218159
Công an Phường Đông Thanh 3520687  
     TCAP: Lê Hữu Vinh   0935144345
Công an Phường Đông Lương 3566927  
     TCAP: Ngô Kim Phương   0979722209
Công an Phường Đông Lễ 3856130  
     TCAP: Trần Văn Chiến   0914085286
 
CÔNG AN HUYỆN GIO LINH
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Đỗ Duy Hải   0912527227
PTCAH: Trần Hữu Việt   0915328269
PTCAH: Dương Đức Thuận   0947215456
PTCAH: Nguyễn Thanh Chỉ   0914149155
PTCAH: Trần Huy Long   0913485877
Trực ban 3825439  
Công an thị trấn Gio Linh    
     Trưởng CATT: Phan Thanh Dũng   0916573444
Công an Thị trấn Cửa Việt    
     Phó Trưởng CATT: Lê Thanh Hải   0905367559
 
CÔNG AN HUYỆN HẢI LĂNG
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Trần Đức Triệu 3873699 0913485339
PCAH: Lê Đức Dũng 3873702 0914064788
PCAH: Phan Thanh Liêm   0913429728
PCAH: Hoàng Nhi An 3873556 0938556556
PCAH: Đào Văn Khâm   0905059789
Trực ban 3873206  
CA Thị Trấn Hải Lăng 3508327  
     TCA: Lê Văn Sơn   0947284455
 
CÔNG AN HUYỆN HƯỚNG HÓA
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Phan Thanh Quảng 3880344 0913457967
PCAH: Hồ Văn On 3781207 0905405529
PCAH: Hoàng Văn Trung 3781027 0914138754
PCAH: Nguyễn Ngọc Ổn 3880663 0917988179
PCAH: Nguyễn Hoài Nam   0915009113
Trực ban: 3880529  
CA Thị Trấn Lao Bảo 3877276  
Trưởng CA TT:Lê Văn Hòa   0913474788
Đồn Ca Lìa 6272829  
 Trưởng Đồn: Hồ Sĩ Vinh   0912829078
 
CÔNG AN THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCATX: Nguyễn Minh Chiến 3861496 0913474879
 PCAH:  Phan Thanh Chiến   0905011999
PCATX: Nguyễn Công Nhân 3861093 0914024939
PCATX: Hoàng Công Bảy 3861381 0943503567
PCATX: Phan Thị Lý   0914181830
Trực ban đơn vị 3861271  
Trự ban hình sự 3663968  
CA Phường 1 3664919  
     TCA Phường: Trần Minh Sơn   0919143567
CA Phường 2 3861316  
     TCA P: Hoàng Minh Chiến   0905077279
CA Phường 3 3861936  
     TCA Phường: Trần Trọng Việt   0942111127
CA Phường An Đôn 3664775  
     TCA Phường: Văn Ngọc Tài   0977041408
 
CÔNG AN HUYỆN TRIỆU PHONG
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Nguyễn Ngọc Minh   0906479888
PCAH: Nguyễn Thanh Hải 3828299 0905700159
PCAH: Trịnh Công Vĩnh 3828227 0905077135
PCAH: Trần Minh Chữ 3710852 0983513555
PCAH: Lê Việt Hùng   0914130567
Trực ban 3828341  
Fax 3828202  
Trực ban hình sự 3828428  
Công an Thị Trấn Ái Tử 3828234  
     TCATT: Hoàng Đình Phương   0907067792
 
CÔNG AN HUYỆN VĨNH LINH
Nơi sử dụng Số cơ quan Số di động
TCAH: Lê Phương Nam   0914092559
PTCAH: Nguyễn Sư Lĩnh 3620621 0905207168
PTCAH: Hồ Sỹ Hùng 3620478 0914149133
PTCAH: Dương Anh Tuấn   0944267269
PTCAH: Trần Đức Ninh 3620630 0913400407
Trực ban 3820344  
CA TT Hồ Xá 3820357  
     TCATT: Hồ Trung Kiên   0912312168
CA TT Bến Quan 3822226  
     TCATT: Trần Trung Thành   0914623935
CA TT Cửa Tùng 3823649  
     TCATT: Bùi Thanh Liêm   0913835789
 
 

Tác giả bài viết: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1