Lực lượng An ninh nhân dân Quảng Trị, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, nhà nước và nhân dân

Đăng lúc: Thứ năm - 13/08/2015 05:01 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Là một trọng những lực lượng vũ trang nòng cốt của Đảng, lực lượng ANND đã được Đảng, Nhà nước tin cậy giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống phản cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân. Nhiệm vụ đó xuyên suốt chặng đường chiến đấu, trưởng thành cùng với quá trình trưởng thành của lực lượng Công an trong tiến trình cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ trong đấu tranh cách mạng, các thế hệ cán bộ chiến sỹ ANND đã gây dựng, kết tinh và bồi đắp những phẩm chất có giá trị lưu truyền để các thế hệ sau phát huy ngày một rạng rỡ hơn, vẻ vang hơn, đó là phẩm chất: “Tận trung với Đảng, đoàn kết hiệp đồng, mưu trí sáng tạo và quyết thắng”.
Cùng với truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an tỉnh nhà, lực lượng ANND từ khi tỉnh Quảng Trị được tái lập (tháng 7/1989) đến nay, trải qua 25 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành đã lập nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu, không ngừng phát triển, hoàn thiện theo hướng chuyên sâu để đảm đương nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị trong giai đoạn xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế. Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân, lực lượng An ninh đã tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy- UBND tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ ANQG. Đã huy động sức mạnh của các ngành, các cấp và nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANCT; tham mưu củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; xây dựng nền ANND, thế trận ANND vững chắc; đổi mới, tăng cường các biện pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ... Triển khai nhiều chương trình, phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; kịp thời nắm, đánh giá, dự báo tình hình và đề xuất chủ trương, giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và bọn tội phạm khác; phòng chống có hiệu quả các hoạt động tình báo, gián điệp; đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc; tham mưu giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp về an ninh xã hội; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn; công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, thông tin và truyền thông ngày càng được tăng cường, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, đối ngoại và đội ngũ cán bộ, đảng viên; tích cực chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, người nước ngoài; điều tra khám phá thành công nhiều vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên lĩnh vực an ninh quốc gia….
 

Đại tá Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc CA tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo
an ninh trật tự tại một doanh nghiệp  (Ảnh: Ngọc Thùy)
 
Cùng với những thành tích nỗi bật trong công tác, trong 25 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Lực lượng An ninh Quảng Trị luôn chú trọng công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, coi đó là nền tảng vững chắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh, Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị và Công an các địa phương đã có nhiều hình thức, biện pháp để triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương và Bộ Công an phát động, đặc biệt là phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động: “CAND học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; Cuộc vận động: “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…Việc triển khai thực hiện được các đơn vị, địa phương cụ thể hóa thành nội dung của phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" hằng năm, trong các đợt thi đua nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của ngành, kỷ niệm các ngày truyền thống, ngày thành lập của các đơn vị … Qua thực hiện, CBCS lực lượng ANND đã nhận thức rõ ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nội dung nên tự giác, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, gắn việc thực hiện bằng hành động thiết thực, hiệu quả. Mỗi CBCS dù ở từng vị trí công tác khác nhau đều nhận thức đúng về trách nhiệm bản thân, vững vàng, trung thành và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; mưu trí dũng cảm, cương quyết, khôn khéo đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN và sự bình yên của nhân dân, được các cấp, các ngành tin tưởng, đánh giá cao. Qua thời gian chiến đấu, trưởng thành, lực lượng An ninh Quảng Trị đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt được những danh hiệu, phần thưởng lớn. Riêng từ năm 2007 đến nay, toàn lực lượng có 3 tập thể, 13 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; 3 tập thể, 1 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 35 tập thể, 54 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen và hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, các cấp, các ngành tặng Bằng khen, Giấy khen.
 

Diễn tập phương án phòng chống bạo loạn  (Ảnh: Ngọc Thùy)
 
Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp đối với an ninh quốc gia Việt Nam trong đó có tỉnh Quảng Trị. Ý đồ lâu dài của các thế lực thù địch, phản động vẫn không thay đổi, đó là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ XHCN. Để đạt được mục tiêu đó, chúng đã và đang sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, quyết liệt; triệt để lợi dụng các vấn đề phức tạp quốc tế, trong nước nhằm đẩy mạnh hoạt động phá hoại tư tưởng, hình thành các tổ chức chính trị đối lập, kích động gây rối, bạo loạn nhằm xóa bỏ chế độ XHCN. Ở trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển nhưng cũng xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức mới, nhất là các vấn đề về an ninh nội bộ, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; mâu thuẫn, xung đột xã hội liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nông dân, nông thôn đã và đang tác động mạnh mẽ đến nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Do vậy, sự nghiệp bảo vệ ANQG của lực lượng ANND đang đứng trước những vấn đề hệ trọng, vừa phải tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra; đồng thời phải nhạy bén, sáng tạo, đổi mới tư duy nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy truyền thống vẻ vang, lực lượng An ninh Quảng Trị quyết vững vàng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là thanh “bảo kiếm” sắc bén, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia trong tình hình mới. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng đại đó, trong thời gian tới, lực lượng ANND Công an Quảng Trị tập trung thực hiện tốt các vấn đề sau:
 
1. Coi trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng để duy trì, nâng cao bản lĩnh chính trị cho CBCS lực lượng An ninh. Nhiệm vụ của lực lượng ANND là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ Xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự bình yên của nhân dân nên đòi hỏi CBCS phải không ngừng bồi dưỡng lập trường, quan điểm chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước. Để làm được điều đó, Cấp ủy, Chỉ huy các đơn vị An ninh, Công an các địa phương phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, thường xuyên giáo dục lý tưởng cách mạng cho mỗi CBCS, niềm tự hào và vinh dự được cống hiến công sức, trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ ANQG; đảm bảo mục tiêu không một cán bộ, đảng viên nào của lực lượng ANND được mơ hồ, mất cảnh giác, có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống. Để làm tốt vấn đề đó, các đơn vị, địa phương phải duy trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nhằm nâng cao hơn nữa sức chiến đấu của tổ chức Đảng, và đảng viên; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động trong CAND, nhất là cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm rèn luyện đức tính của người cán bộ an ninh là “Chủ động, sáng tạo, bí mật, cẩn thận, kiên nhẫn và khôn khéo”…
 
2. Phát huy nhân tố con người, chăm lo đào tạo bồi dưỡng CBCS lực lượng ANND vừa hồng, vừa chuyên. Hầu hết CBCS lực lượng ANND đều được đào tạo cơ bản, được chăm lo và bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên. Do yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ ANQG rất cam go, phức tạp; các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, khủng bố…có thủ đoạn hoạt động hết sức xảo quyệt; diễn biến của tình hình an ninh chính trị nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin truyền thông, an ninh tôn giáo, dân tộc, nông thôn có nhiều diễn biến mới, khó lường. Do vậy, mỗi CBCS lực lượng ANND không chỉ có lòng yêu nước, nhiệt tình cách mạng mà còn phải có kiến thức địch tình sâu rộng, am hiểu luật pháp, có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh trong công tác. Thời gian đến, yêu cầu đơn vị, địa phương phải tập trung, thường xuyên quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS, tạo điều kiện cho CBCS tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ; có kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo những cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; thực hiện tốt chính sách luân chuyển để rèn luyện khả năng, năng lực cho cán bộ... Bên cạnh đó, cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án của Bộ, Công an tỉnh về xây dựng lực lượng CAND, trong đó có lực lượng ANND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; quan tâm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác tham mưu, phòng ngừa, đấu tranh trong nhiệm vụ bảo vệ ANQG, góp phần tích cực vào sự phát triển KT-XH của địa phương.
3. Trước những thay đổi lớn của sự nghiệp bảo vệ ANQG, đòi hỏi lực lượng An ninh phải không ngừng đổi mới về tư duy nghiệp vụ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các biện pháp công tác. Chỉ thị 05CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về Tăng cường lãnh đạo  công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới đã chỉ rõ: “Phải chủ động đối phó với các nguy cơ đe dọa ANQG đang nỗi lên, tạo ra thế trận An ninh vững chắc cho giai đoạn mới, mở rộng hội nhập quốc tế. Phải quán triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm đối tác- đối tượng, về hợp tác - đấu tranh trong tình hình mới”. Do vậy, mỗi đơn vị, cá nhân phải nắm vững các quan điểm của Đảng về đối tượng, đối tác, về diễn biến tình hình quốc tế, trong nước và trên địa bàn, về những vấn đề an ninh mới như: “tự diễn biến, tự chuyển hóa” hay khủng hoảng tài chính, tiền tệ, hoạt động khủng bố, an ninh mạng, an ninh môi trường… để chủ động triển khai các mặt công tác an ninh, nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, xử lý thông tin, kịp thời phát hiện từ xa, từ sớm mọi âm mưu, ý đồ và hoạt động xâm phạm ANQG. Thực hiện nghiêm túc các mặt công tác NVCB, vận dụng có hiệu quả trong công tác chuyên môn.
 
4. Công tác an ninh phải bám sát, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung, tỉnh Quảng Trị nói riêng. Các đơn vị an ninh, an ninh các địa phương phải chủ động nắm tình hình, phối hợp các ngành hữu quan tham mưu phục vụ Cấp ủy Đảng, Chính quyền xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trên lĩnh vực kinh tế, xã hội, đối ngoại, nhất là các vấn đề về kinh tế vĩ mô, hợp tác đầu tư, tranh chấp thương mại… ngăn chặn các hoạt động lợi dụng hợp tác quốc tế, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư để gây phương hại tình hình ANQG trên địa bàn; tập trung phân tích, dự báo, đánh giá các vấn đề liên quan đến biên giới, biển đảo và nhận diện những nhân tố, nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp xử lý ổn định, phù hợp. Mặt khác, lực lượng An ninh các cấp phải đặc biệt coi trọng việc xây dựng, củng cố nền ANND, thế trận ANND vững chắc trên địa bàn, tạo nền tảng vững chắc để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Chủ động, tích cực tham mưu cho Cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm túc những hành vi tiêu cực, tham nhũng; có biện pháp tham mưu khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước, trong việc ban hành chính sách…
 
Phát huy truyền thống 70 năm anh hùng, lực lượng ANND Quảng Trị đang ngày càng trưởng thành về mọi mặt. Các thế hệ lãnh đạo và CBCS đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tuân thủ nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp và toàn diện; xây dựng tổ chức theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành và hệ loại đối tượng. Công tác  giáo dục chính trị tư tưởng luôn được chú trọng, góp phần làm cho cán bộ chiến sỹ lực lượng An ninh vươn lên khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, giữ vững phẩm chất cách mạng trong sáng, tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, mưu trí, sáng tạo và quyết thắng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và của Nhân dân.
Tác giả bài viết: Đại tá Nguyễn Văn Kỷ, Phó Giám đốc CA tỉnh
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1