Những điểm sáng về công tác xây dựng Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 22/07/2015 11:03 - Người đăng bài viết: ttchpv11
Đảng bộ Công an tỉnh hiện có 31 chi, đảng bộ cơ sở. Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Công an tỉnh, các chi, đảng bộ cơ sở ngày càng vững mạnh về mọi mặt, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp vào sự vững mạnh toàn diện của Đảng bộ Công an tỉnh. Xin được giới thiệu 3 chi, đảng bộ cơ sở là điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công an tỉnh.
Đoàn kết là nền tảng cho mọi thành công của Chi bộ
      Nhắc đến chi bộ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71) là nói đến tinh thần đoàn kết, thống nhất. Với đội ngũ cán bộ đảng viên ngày càng vững mạnh về chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ; đội ngũ Cấp ủy, chỉ huy không ngừng được kiện toàn về mọi mặt, luôn lãnh, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời và hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của một đơn vị trinh sát an ninh.
      Trong những năm qua, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã tiếp nhận và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi hàng trăm yêu cầu nghiệp vụ, kế hoạch trinh sát liên hoàn đối với các mục tiêu, đối tượng trọng điểm; chủ động phát hiện và thu thập hàng nghìn thông tin quan trọng, có giá trị, cung cấp kịp thời cho lực lượng trinh sát; phối hợp điều tra, đấu tranh thắng lợi nhiều vụ án kinh tế, hình sự, ma tuý và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn. Đặc biệt, đơn vị luôn chủ động nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng, các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; từ đó phối hợp có hiệu quả với các đơn vị chức năng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh của Chi bộ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II
 
      Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Cấp ủy chi bộ coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng; tăng cường giáo dục, bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Nhằm đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT và TTATXH, Cấp ủy chi bộ thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; đồng thời chỉ đạo, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến để không ngừng đổi mới các biện pháp và nâng cao hiệu quả công tác. Đặc biệt, Chi bộ luôn quan tâm, gần gũi, động viên cán bộ, đảng viên vượt qua khó khăn trong công tác cũng như trong cuộc sống gia đình, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tình đồng chí đồng đội trong đơn vị ngày càng được thắt chặt, củng cố. Đại tá Nguyễn Văn Trung - Bí thư chi bộ phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II chia sẻ thêm: “Bí quyết” của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II trong những năm qua chính là sức mạnh của sự đoàn kết nội bộ, là tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và Cấp uỷ, chỉ huy đơn vị. Tinh thần đoàn kết là sức mạnh to lớn giúp tập thể đơn vị Kỹ thuật nghiệp vụ II – Công an tỉnh Quảng Trị vượt qua mọi khó khăn, thứ thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Đảng bộ cơ sở luôn quan tâm công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên
      Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động có chức năng, nhiệm vụ canh gác, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu và các sự kiện quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, văn hóa, xã hội trên địa bàn; tuần tra vũ trang, trấn áp các loại tội phạm, phòng chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đảng viên, cán bộ, chiến sỹ của đảng bộ công tác trong môi trường phức tạp, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm. Để đáp ứng được yêu cầu công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cảnh sát bảo vệ và cơ động luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ chiến sỹ. Đặc thù của Phòng Cảnh sát bảo vệ và Cơ động là quân số đông và đa số đều rất trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi nghề, đặc biệt có nhiều chiến sỹ là công dân phục vụ có thời hạn. Để đảm bảo tính kế thừa trong công tác xây dựng Đảng và đáp ứng yêu cầu chiến đấu trong mọi tình huống, Cấp ủy Đảng bộ đặc biệt quan tâm công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và cũng là điểm mạnh trong công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ thường xuyên chăm lo công tác phát triển đảng viên, giáo dục, bồi dưỡng những cán bộ chiến sỹ công an ưu tú bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Hiện nay, Đảng bộ cơ sở có 03 chi bộ trực thuộc với 73 đảng viên, trong đó đảng viên trẻ vừa mới kết nạp chiếm hơn 50%. Chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong CAND đang công tác tại đơn vị Cảnh sát bảo vệ và cơ động vừa là nguồn phát triển đảng của đơn vị đồng thời là nguồn phát triển đảng của Đảng bộ Công an tỉnh. Vì vậy ngay từ khi được biên chế cho đơn vị, Đảng ủy đã không ngừng quan tâm giáo dục về phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng, định hướng chính trị, tư tưởng cho quần chúng nhận thức sâu sắc về Đảng và tạo môi trường thuận lợi nhất để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng thường xuyên chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động phong trào sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực, lôi cuốn được nhiều đoàn viên tham gia.

 

Ảnh của Đảng bộ cơ sở phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động

      Từ năm 2010 đến năm 2015, Đảng bộ cơ sở Cảnh sát bảo vệ và cơ động đã tổ chức kết nạp được 111 quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng bộ cơ sở liên tục đạt danh hiệu "Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Có những kết quả trên, ngoài chủ trương đúng đắn và sự quan tâm đúng mức đối với công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới thì đội ngũ cán bộ chỉ huy, cấp ủy Đảng luôn là những đầu tàu gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, lối sống cũng như trong công tác, chiến đấu, thực sự là tấm gương để thế hệ cán bộ, chiến sỹ trẻ học tập, noi theo.
Nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt công tác tham mưu
      Là một chi bộ trẻ được thành lập lại từ năm 2012, với ý chí quyết tâm và tinh thần khắc phục mọi khó khăn trong công tác, cấp ủy chi bộ phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng đã lãnh đạo đơn vị ngày càng trưởng thành, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
 Với chức năng, nhiệm vụ của mình, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy Công an tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác Văn phòng Đảng ủy, công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên và công tác quần chúng của Đảng bộ Công an tỉnh. Từ đó đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.
      Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đã tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt và triển khai nghiêm túc nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết Trung ương, các chương trình, kế hoạch công tác của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng. Điển hình là tham mưu triển khai có hiệu quả Nghị quyết TW4 (khóa XI) của Đảng: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Hướng dẫn số 23-HD/ĐUCA ngày 8/1/2013 của Đảng ủy Công an Trung ương về “Nội dung, biện pháp, quy trình sinh hoạt chi bộ trong Công an nhân dân... Tham mưu làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; trong nhiệm kỳ đã tổ chức 5 lớp đối tượng kết nạp Đảng cho 398 quần chúng ưu tú, 5 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 347 đảng viên mới (vượt 107% so với nghị quyết đề ra). Kịp thời tổ chức quán triệt cho cán bộ, đảng viên học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cấp trên. Tham mưu làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thực hiện 47 lượt kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành, đặc biệt là kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Ngành, thúc đẩy công tác xây dựng lực lượng của Đảng bộ Công an tỉnh.
      Cùng với việc tham mưu công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Công tác Đảng và công tác quần chúng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường vụ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ làm tốt công tác xây dựng tổ chức đoàn, hội phụ nữ. Tích cực lãnh đạo hoạt động của các tổ chức quần chúng, quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Hoạt động của Đoàn và Hội phụ nữ được đổi mới, tăng cường hướng về cơ sở, đến với những vùng đặc biệt khó khăn. Chú trong giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, hội viên thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, các cuộc vận động và phong trào thi đua “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì An ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thực hiện hiệu quả các nghị quyết liên tịch giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn, Trung ương Hội về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy trong thanh, thiếu niên.
      Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Cấp ủy Chi bộ thường xuyên chăm lo công tác xây dựng đảng tại đơn vị, nhất là công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với công việc, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là phục vụ đắc lực cho sự thành công của đại hội Đảng các cấp của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
Tác giả bài viết: Tú An
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1