Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị trong sạch, vững mạnh

Đăng lúc: Thứ tư - 22/07/2015 11:25 - Người đăng bài viết: ttchpv11
Năm năm, qua một nhiệm kỳ Đại hội, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Đông chí VũChiến Thắng - Giám đốc CA tỉnh
     Đồng chí Vũ Chiến Thắng 
Năm năm, qua một nhiệm kỳ Đại hội, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị đã đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng trong kháng chiến chống kẻ thù xâm lược, luôn nêu cao ý chí tự lực tự cường, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2010-2015, đảm bảo giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.     
     Trên lĩnh vực lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động đổi mới công tác tham mưu, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chiến lược ANQG và chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung vào những vấn đề an ninh biển đảo, biên giới, chính trị nội bộ, các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh xã hội; thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh tại các địa bàn, khu vực trọng điểm; đấu tranh có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; bảo vệ an toàn các lễ, hội lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương.
      Trên cơ sở chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, các lực lượng nghiệp vụ đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thực hiện phương châm "vừa đấu tranh, vừa phòng ngừa" nhằm kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, giảm tai, tệ nạn trên địa bàn. Đã tập trung triển khai quyết liệt các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung đánh mạnh, đánh trúng vào các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm sử dụng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm, tội phạm ma tuý, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường...
      Công tác điều tra, xử lý tội phạm được tiến hành đúng quy định của pháp luật. Tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra và giải quyết dứt điểm các vụ án, đồng thời khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp như: giết người, cướp tài sản; bắt cóc trẻ em nhằm chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; cố ý gây thương tích; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hiếp dâm; trộm cắp. Công tác bắt, vận động đầu thú được thực hiện kịp thời. Công tác đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu và gian lận thương mại cũng được các lực lượng thực hiện quyết liệt. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được tăng cường và đẩy mạnh...
      Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh và có nhiều đổi mới cả về hình thức và nội dung. Quá trình xây dựng và nhân rộng các loại mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự đã tạo được thế trận an ninh nhân dân vững chắc, huy động được sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân tham gia bảo vệ ANTT trên địa bàn. Công tác giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư được coi là công tác cơ bản, chiến lược và hợp lòng dân được nhân dân đồng tình ủng hộ.

 
Đảng ủy Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị với nhiều hình thức, nội dung phong phú

      Công tác cải cách hành chính đã được Đảng bộ Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú; đăng ký phương tiện ô tô, mô tô; cấp và quản lý chứng minh nhân dân, quản lý xuất nhập cảnh...Việc công khai, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian làm các thủ tục hành chính của các đơn vị chức năng đã góp phần xóa bỏ những rào cản về thủ tục hành chính, tạo tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi đến làm việc.
      Trong bối cảnh tình hình ngày càng diễn biến khá phức tạp, Đảng bộ Công an tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng mối quan hệ phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, đoàn thể và mở rộng quan hệ đối ngoại, phục vụ tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT. Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với Công an các tỉnh Savannakhet, Salavan, Chămpasắc (nước CHDCND Lào) nhằm phối hợp đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới Việt - Lào.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu quả công tác và chiến đấu, Đảng bộ Công an tỉnh xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là nhiệm vụ then chốt. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó chú trọng phát động cán bộ, đảng viên thi đua học tập, rèn luyện theo chuẩn mực đạo đức, tư tưởng và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một trong những việc làm quan trọng, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo sức mạnh tổng hợp để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
      Đảng uỷ Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo, quán triệt các cấp uỷ Đảng hoạt động theo đúng nguyên tắc của Điều lệ Đảng, Quy định số 92 ngày 15/5/2012 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trên các mặt công tác công an. Xây dựng, duy trì nề nếp, kỷ cương và kỷ luật trong sinh hoạt Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, nhất là việc quyết định thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp công tác công an, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp. Công tác kiểm tra Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ từng bước được củng cố, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung chỉ đạo xử lý kịp thời một số vấn đề vướng mắc ở các chi, đảng bộ cơ sở, nhờ đó đã tạo sự đồng tình và niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với cấp ủy Đảng. Đã tiến hành hàng chục cuộc kiểm tra về công tác tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, từ đó đã chấn chỉnh, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện sai phạm.
      Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức kết nạp Đảng cho 398 quần chúng ưu tú, 05 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 250 đảng viên mới, góp phần nâng cao chất lượng, số lượng đảng viên trong toàn Đảng bộ. Công tác lãnh đạo các tổ chức quần chúng thường xuyên được chú trọng. Vì vậy, hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ trong nhiệm kỳ có nhiều chuyển biến rõ nét, tạo động lực để đoàn viên, hội viên phát huy vai trò xung kích trên các lĩnh vực công tác, góp phần vào thành tích chung của toàn lực lượng Công an tỉnh.
      Công tác hậu cần - kỹ thuật được quan tâm đúng mức nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác và chiến đấu, trong đó ưu tiên đặc biệt cho các địa bàn trọng điểm và lực lượng trực tiếp chiến đấu và lực lượng công an cơ sở. Đồng thời sác định tầm quan trọng của ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác công an, Đảng bộ Công an tỉnh luôn quan tâm đầu tư thiết bị kỹ thuật hiện đại, cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ tốt yêu cầu công tác tham mưu, quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT.
      Qua một nhiệm kỳ Đại hội, dưới sự lãnh, chỉ đạo tuyệt đối của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các cấp ủy Đảng đã chủ động đổi mới toàn diện phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên; đã thường xuyên lắng nghe ý kiến góp ý của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Chú trọng công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho đảng viên, cán bộ, chiến sỹ đúng quy trình, quy định. Công tác bồi dưỡng, đào tạo trình độ, lý luận chính trị cho cán bộ chỉ huy các cấp, cán bộ quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy được quan tâm thường xuyên, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng từng bước đổi mới và đi vào nề nếp, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an Quảng Trị trung thành và tận tụy vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân.
      Công tác giữ gìn ANTT trong tình hình mới đòi hỏi toàn Đảng bộ Công an tỉnh phải nỗ lực phấn đấu, phát huy cao tinh thần chủ động, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu đặt ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 là: Xây dựng lực lượng Công an Quảng Trị chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của tỉnh nhà.
      Để đạt được mục tiêu đó, Đảng ủy Công an tỉnh đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đó là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng ủy Công an tỉnh và các cấp ủy Đảng; tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, triển khai tốt các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến ANTT; tham mưu đề ra các giải pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nổi lên, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; chú trọng đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh xã hội. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trong đó chủ động nắm tình hình tội phạm và dự báo tội phạm, nâng cao hiệu quả đấu tranh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tăng cường công tác giám định tư pháp, thi hành án và hỗ trợ tư pháp, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng và phòng cháy chữa cháy, phát huy hiệu quả quy chế phối hợp với các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, các lực lượng vũ trang để thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Tập trung đổi mới công tác cải cách hành chính. Tiếp tục phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ ANTQ. Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, đảm bảo thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Chỉ đạo cấp uỷ các tổ chức cơ sở Đảng nắm bắt kịp thời tư tưởng của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ để định hướng lãnh đạo, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ tạo sự đoàn kết thống nhất cao trong nội bộ, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng, quan điểm sai trái làm giảm niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Nâng cao lý luận chính trị, trình độ nghiệp vụ và các kiến thức xã hội cần thiết để cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) gắn với Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Chỉ thị 03 của Bộ Công an về "Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và các phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" và "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND" phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc, với quyết tâm chính trị cao, khắc phục mọi biểu hiện chủ quan, giản đơn, làm không đến nơi đến chốn, trì trệ, hình thức. Mỗi cấp ủy Đảng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được phân công xây dựng nội dung làm theo cho phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị mình, tập trung vào những nội dung trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Tăng cường công tác giáo dục rèn luyện nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân tích chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng theo định kỳ, lấy kết quả đó để xem xét đánh giá cán bộ. Thực hiện công tác kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng gắn với thanh tra trong công tác chuyên môn, kịp thời phát hiện những vi phạm của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, đồng thời tiến hành xác minh kết luận chính xác, có hình thức kỷ luật nghiêm minh. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức Đảng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...
Tác giả bài viết: Đồng chí Vũ Chiến Thắng - UVTVTU, Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1