Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Đăng lúc: Thứ ba - 28/07/2015 07:30 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 của lực lượng Công an Quảng Trị đã đánh dấu bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nổ lực thi đua, khắc phục khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.
Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015 của lực lượng Công an Quảng Trị đã đánh dấu bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ nổ lực thi đua, khắc phục khó khăn, gian khổ, lập nhiều thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Những thành tích, chiến công, những điển hình tiên tiến của lực lượng Công an tỉnh trong 5 năm qua là kết quả của quá trình phấn đấu, rèn luyện liên tục, là biểu hiện sinh động tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu không mệt mỏi của tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị. Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước của tỉnh nhà phát triển lên tầm cao mới. Kết quả đạt được của phong trào thi đua có ý nghĩa to lớn, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, đấu tranh có hiệu quả âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Công tác đấu tranh trấn áp tội phạm ngày càng hiệu quả, đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn, đạt nhiều chiến công xuất sắc, được lãnh đạo các cấp đánh giá cao; công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ngày càng được tăng cường; đặc biệt công tác cải cách hành chính đạt được những kết quả tích cực, rút ngắn thời gian giải quyết công việc trên nhiều lĩnh vực công tác, nhất là đối với những thủ tục hành chính có liên quan đến giải quyết công việc cho tổ chức và công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi tiếp xúc làm việc; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Công tác chỉnh huấn, chỉnh quân, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong trong cán bộ, chiến sĩ được tăng cường và thực hiện nghiêm túc, việc xây dựng nếp sống văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được chú trọng.
 

Đại tá Vũ Chiến Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh trao danh hiệu  
Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND cho các cá nhân    (Ảnh: Ngọc Thùy)

Từ phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, được các cấp ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu, nhiều hình thức khen thưởng cao quý, được quần chúng nhân dân khen ngợi. Những thành tích, chiến công mà lực lượng Công an toàn tỉnh đã đạt được trong 5 năm qua là rất đáng tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá, chúng ta vẫn còn những hạn chế, nhược điểm cần khắc phục, trong đó đáng chú ý là công tác tổ chức và vai trò, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy đơn vị đối với phong trào thi đua. Vẫn còn một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sĩ trẻ chưa tự giác phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật dẫn đến sai phạm, bị xử lý kỷ luật. Tôi đề nghị cần nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.

Nhiệm vụ phía trước của lực lượng Công an nhân dân nói chung và lực lượng Công an Quảng Trị nói riêng là hết sức nặng nề. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch ngày càng gia tăng, xuất hiện các loại đối tượng mới với phương thức chống đối mới; an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo vẫn là những nguy cơ thường trực; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ sẽ nghiêm trọng hơn; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật dự báo gia tăng và diễn biến phức tạp. Những tác động của mặt trái cơ chế thị trường sẽ tạo thách thức ngày càng lớn đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an tỉnh nhà.
Tình hình trên đòi hỏi chúng ta phải đặt ra mục tiêu, giải pháp cụ thể, đúng đắn để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh trong thời gian tới. Việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần quyết định đối với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, tôi phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 trong toàn lực lượng Công an Quảng Trị với những nội dung trọng tâm sau:
     
       1. Thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Chủ động xây dựng, triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa diễn ra trên địa bàn. 
      2. Quán triệt phương châm “An ninh chủ động” trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia, nắm chắc và phân tích, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, kích động biểu tình, gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch và bọn phản động. Làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh tại cơ sở, không để hình thành các “điểm nóng” về tranh chấp, khiếu kiện; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, quyết tâm giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống.
      3. Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai quyết liệt các phương án, kế hoạch phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. Liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tỷ lệ khám phá án bình quân đạt trên 75%, trong đó án nghiêm trọng đạt trên 95%. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, không để xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong tất cả các mặt công tác Công an, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự và những công việc thường xuyên tiếp xúc với công dân.
      4. Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các mô hình đảm bảo an toàn về an ninh trật tự; thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Thông tư 23 của Bộ Công an, phấn đấu có trên 75% khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự.
       5. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm động viên và thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, quan hệ mật thiết với các ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ, giảm tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật xuống mức thấp nhất, dưới 0,5%, không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm pháp luật.
       6. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện tốt Chỉ thi 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” trong Công an nhân dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị đối với chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.
Để thực hiện tốt phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong giai đoạn mới, biến quyết tâm thành hành động cách mạng cụ thể, tôi đề nghị mỗi cán bộ, chiến sĩ phải quán triệt sâu sắc các nội dung thi đua nói trên. Trước mắt trong 6 tháng cuối năm 2015, tập trung đẩy mạnh, thực hiện tốt Chỉ thị số 10 của Bộ trưởng Bộ Công an về phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chủ động triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp; các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, sẳn sàng ứng phó, xử lý tốt các tình huống, vụ việc đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi trong lực lượng Công an và các tầng lớp nhân dân.
Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Quảng Trị phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, ra sức nỗ lực cố gắng thực hiện thắng lợi nội dung thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.
Tác giả bài viết: Đại tá Vũ Chiến Thắng, Uỷ viên TVTU, Giám đốc CA tỉnh
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1