Sức mạnh toàn dân

Đăng lúc: Thứ hai - 27/07/2015 22:03 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Xác định đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là điều kiện cơ bản để đảm bảo, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội. 10 năm qua cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thuộc Phường 1- Thị xã Quảng Trị đã nỗ lực quyết tâm với tinh thần, trách nhiệm cao, triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là công tác vận động quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý thức trách nhiệm của công dân chấp hành pháp luật, tự phòng, tự quản, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng.
Thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày  hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng với các đại phương trong toàn tỉnh, Đảng ủy  Phường đã ban hành nhiều nghị quyết để lãnh đạo thực hiện, đặc biệt chú trọng công tác tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 39-CTHĐ/TU ngày 22/5/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Bên  cạnh đó, UBND phường đã ban hành các kế hoạch để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Từ năm 2010 đến nay, Chủ tịch UBND phường đã ban hành 5 Chỉ thị về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết cổ truyền dân tộc. Đồng thời tập trung thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.
 

UBND phường tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức đến từng khu phố, cơ quan, trường học để thu hút sự quan tâm của toàn xã hội và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều đơn vị, khu phố đã tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, các hoạt động thể dục thể thao; thăm hỏi, tặng quà, động viên thương binh, thân nhân liệt sĩ; biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo trong phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp để học tập, nhân rộng, đã tạo được khí thế sôi nổi thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia hưởng ứng. Đặc biệt là việc tổ chức ‘’Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’ gắn với việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục người vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư. Xây dựng, củng cố, hoàn thiện tổ hòa giải, kết quả 100% tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, giải quyết tốt mâu thuẫn nảy sinh trong nội bộ nhân dân, không xảy ra tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn khu dân cư”.

Để “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” thực sự hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa, Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể,  bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực phù hợp với đặc điểm, điều kiện của mỗi khu dân cư để tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa và nội dung của ‘’Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc’’, bên cạnh đó là sự vào cuộc, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” và các cuộc vận động  “Thanh niên với văn hóa giao thông”, “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, tổ chức mô hình giáo dục pháp luật, công tác phòng, chống ma túy, ngăn chặn ma túy học đường, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng. Hội Liên hiệp phụ nữ đẩy mạnh phong trào “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ”; phối hợp với Công an phường và các đoàn thể thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các chi hội phụ nữ tham gia tích cực cuộc vận động toàn dân phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tai tệ nạn xã hội, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế, không có thành viên trong gia đình phạm tội và tệ nạn xã hội, buôn bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các chất ma túy. Hội Cựu chiến binh phường thường xuyên động viên cán bộ hội viên phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chỉ đạo và vận động hội viên tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng ngừa tội phạm; phòng chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực… thực sự là lực lượng nòng cốt trong việc tham gia hòa giải các mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân. Hội Nông dân đã tăng cường củng cố tổ chức, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tích cực phát triển kinh tế, tham gia phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở phường và khu phố; tự giác, gương mẫu giáo dục con em trong gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, nhất là công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các trường học tổ chức xây dựng tủ sách pháp luật, tổ chức cho 100% giáo viên và học sinh thực hiện tốt Thông tư  23 của Bộ Công an về quy định trường học đảm bảo về an ninh trật tự, thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ giáo viên và học sinh chấp hành nghiêm Luật giao thông; tuyên truyền cho học sinh nhận thức về tác hại của ma túy, sử dụng internet có nội dung không lành mạnh…
 
Với sự vào cuộc đầy tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, Công an phường đã làm tốt công tác phối hợp, đưa 24 đối tượng ra kiểm điểm trước nhân dân, thông qua các đợt sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, các buổi họp dân đã phát động trên 9000 lượt quần chúng nhân dân tham gia, qua đó đã nhận được hơn 230 nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Các đoàn thể khu phố đã quan tâm chỉ đạo củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân “Tự quản, tự phòng ngừa, tự bảo vệ an ninh trật tự”, đó là mô hình “Khu phố tự đảm bảo an ninh trật tự”, “Tuổi trẻ nói không với ma túy”, “Tuyến đường tự quản về an ninh trật tự”, “Quản lý, giáo dục trẻ em làm trái pháp luật”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và sự ra quân mạnh mẽ của lực lượng Công an, từ một địa bàn nhạy cảm, phức tạp, đến nay an ninh trật tự đã ổn định, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của toàn thị xã. Uỷ ban nhân dân phường đã chủ trì giao ban định kỳ hoạt động cụm liên hoàn an toàn về an ninh trật tự, qua đó đã thông báo cho nhau hơn 960 nguồn tin liên quan đến an ninh trật tự. Công an phường đã phối hợp với Công an các phường, xã, các đội nghiệp vụ thuộc Công an thị xã điều tra làm rõ 902 vụ việc. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã gắn kết được với việc thực hiện các phong trào cách mạng khác ở địa phương như: phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, toàn phường hiện có 4/4 khu dân cư tiên tiến, 3/4 khu phố văn hóa xuất sắc.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn phường đạt được những kết quả tích cực,  từng bước đi vào đời sống của nhân dân, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng, chống tội phạm với ý thức tự giác cao, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ thực tiễn phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, nhiều gương điển hình tiên tiến được các cấp khen thưởng. Năm 2014 nhân dân và cán bộ Phường 1 được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Tác giả bài viết: Chí Công
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

-----------------------------

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1