Hội nghị trực tuyến quán triệt các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đăng lúc: Thứ tư - 28/08/2019 09:03 - Người đăng bài viết: tuyentruyenpx15
Hội nghị trực tuyến quán triệt các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Hội nghị trực tuyến quán triệt các kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Sáng 27.8.2019, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, đơn vị liên quan và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại đầu cầu Quảng Trị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận sâu vể thực tiễn triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 1/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

Từ năm 2011 đến nay, Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư đã được triển khai, thực hiện nghiêm túc trên toàn quốc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có những chuyển biến rõ nét. Phong trào từng bước đổi mới, có sự gắn kết với các cuộc vận động, phong trào khác do Đảng, Nhà nước phát động. Sự phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường. Lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào được xây dựng, củng cố, ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự được đẩy mạnh. Đến nay, 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đều đã xây dựng được các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Cả nước hiện có khoảng 2.080 mô hình tiêu biểu, phát huy tốt hiệu quả.

Cùng với Chỉ thị số 09-CT/TW, 5 năm qua, Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã được Chính phủ, các cấp ủy đảng, MTTQ, các bộ, ban, ngành và địa phương tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến các chi bộ, đảng viên và toàn dân. Các cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành xác định công tác đảm trật tự an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Công tác đảm bảo an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trong 5 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Người dân đã tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật an toàn giao thông. Số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông giảm dần qua từng năm. So với 5 năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 21%; giảm 19,8% về số người chết và giảm 25,9% về số người bị thương. Số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế.

Một số điểm tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ghi nhận là: Một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, nhất là các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chưa có sự quyết liệt khi triển khai, thực hiện Chỉ thị 09; công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nơi chưa thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển chưa đồng đều; công tác quản lí nhà nước về trật tự an toàn giao thông chưa thực sự chặt chẽ; tình trạng chống người thi hành công vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận không nhỏ người tham gia giao thông vẫn còn kém…

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt một cách cụ thể, đầy đủ Kết luận số 44 và 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Theo đó, để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư, đồng thời quán triệt và tập trung thực hiện một số nội dung sau: Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; tăng cường phối hợp giữa lực lượng CAND với quân đội, MTTQ và các ban, bộ, ngành, đoàn thể; quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của những người có uy tín; chăm lo, tạo điều kiện xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…
 

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần xác định công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông là một nội dung của công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường quản lí nhà nước về giao thông vận tải; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lí nhà nước về giao thông vận tải và quản lí nhà nước về trật tự, an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu khi thi hành công vụ; ưu tiên đầu tư ứng dụng khoa học - kĩ thuật công nghệ, hiện đại hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

 

Kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận những thành quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 09 và Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong thời gian qua; đồng thời thẳng thắn chỉ rõ những điểm tồn tại, hạn chế. Để phát huy tốt những kết quả đạt được, Bộ trưởng Tô Lâm đã phân tích, làm rõ 5 bài học kinh nghiệm, 8 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 8 nhiệm vụ, giải pháp liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Tác giả bài viết: QH
Nguồn tin: Báo Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1