Vận dụng tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân

Đăng lúc: Thứ sáu - 20/11/2015 14:19 - Người đăng bài viết: Nguyễn Nam Hải
Nắm vững lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lọc và vận dụng tinh hoa nhân loại về vị trí, sức mạnh của nhân dân trong tiến trình dựng nước và giữ nước của cách mạng Việt Nam. Thực hiện lời dạy của Người “Dân vận kém thì việc gì cũng kém, vận vận khéo thì việc gì cũng thành công” là nền tảng giúp lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, kế thừa xứng đáng truyền thống tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Ngày 15/10/1949, khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bước vào giai đoạn gay go, quyết liệt nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo Dân vận, xác định nhiệm vụ trọng yếu của hệ thống chính trị là công tác dân vận và chỉ rõ, mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều do dân vận khéo mà ra, và từ đó ngày 15/10 hàng năm trở thành ngày truyền thống của công tác dân vận, của mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị với nhân dân. Với lực lượng Công an nhân dân, Người chỉ rõ “Phải gần gũi nhân dân, xa rời nhân dân thì tài tình mấy cũng không làm gì được. Nhân dân có hàng triệu tai mắt. Nếu Công an biết dựa vào nhân dân thì nhân dân sẽ là người giúp việc rất đắc lực của lực lượng Công an”.
 
Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, lực lượng Công an Quảng Trị luôn quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy  về công tác dân vận, trọng tâm là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và các Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết 25-NQ/TW; xây dựng và triển khai nhiều phong trào, hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú, gắn với thực hiện các phong trào thi đua, như phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”…nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó, gần gũi giữa lực lượng Công an và nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, quân phong, quân kỷ trong lực lượng Công an ngày càng được quan tâm thực hiện hiệu quả, làm chuyển biến nhận thức và hành động của mỗi cán bộ chiến sỹ trong nhiệm vụ “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Các diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân để phục vụ nhân dân tốt hơn”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”…được triển khai từ cơ sở, được nhân dân ủng hộ. Công tác cải cách hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh trật tự tiếp tục được triển khai, tạo được sự chuyển biến tích cực, như duy trì làm việc ngày thứ Bảy ở các bộ phận hành chính, tiếp dân; thực hiện đăng ký lưu trú qua mạng, chuyển kết quả cấp Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, đăng ký phương tiện giao thông qua bưu điện; trực tiếp làm Chứng minh nhân dân tại các trường học, địa bàn vùng sâu…, đã giảm bớt phiền hà, rút ngắn thời gian cho nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo được chuyển biến về chất lượng, đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, kết nghĩa, nhận đỡ đầu…được quan tâm thực hiện phong phú về hình thức, thiết thực về nội dung, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân đẹp trong lòng dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 

Lực lượng Công an giúp dân vệ sinh môi trường
 
Trong quá trình phấn đấu, rèn luyện và công tác, hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an Quảng Trị không chỉ có được bằng các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động, mà bằng những việc làm hàng ngày, dù nhỏ nhưng thiết thực và đậm tính nhân văn, vì dân của mỗi cán bộ chiến sỹ. Đó là, hình ảnh lực lượng Công an quên mình cứu dân trong bão lũ, là hàng ngàn ngày công lao động giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, hàng ngàn đơn vị máu được hiến tặng vì sự nghiệp cứu người; đó là hình ảnh lực lượng Công an tích cực tấn công tội phạm, nhanh chóng điều tra khám phá thành công các vụ án, như vụ giết 5 phu trầm, vụ án tiêm nhầm vắc xin cho trẻ sơ sinh, vụ án giết 2 người trong một gia đình ở Hướng Hóa, vụ án buôn bán, vận chuyển chất ma túy của Trần Tuấn Anh và đồng bọn, các vụ án cướp giật xảy ra tại địa bàn Đông Hà, Vĩnh Linh thời gian qua…; là tình cảm gần gũi, gắn bó và sự giúp đỡ thiết thực của lực lượng thanh niên Công an tỉnh đối với nhân dân Vĩnh Ô, Tân Long, Tà Long, Húc Nghì sau những chiến dịch tình nguyện, kết nghĩa…; là hình ảnh Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đông Hà tình nguyện quyên góp tiền giúp đỡ nạn nhân tai nạn giao thông…Và còn biết bao hình ảnh đẹp của những Cảnh sát khu vực, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát cơ động, Trinh sát an ninh…hết lòng vì dân trong công tác, sinh hoạt.
 
Bên cạnh những kết quả tích cực, trong tác động của xã hội thông tin đa chiều hiện nay, những tiêu cực, hạn chế dù số ít của cán bộ chiến sỹ Công an đã tác động không nhỏ đến tâm lý, lòng tin của nhân dân đối với lực lượng. Lời dạy của Bác “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” càng đòi hỏi cao hơn đối với lực lượng Công an trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng. Dư luận quần chúng vẫn còn đâu đó những cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực khi thực thi công vụ; còn đâu đó những cán bộ Công an sa vào tệ nạn xã hội; những cán bộ chiến sỹ Công an không mẫu mực trong sinh hoạt đời thường… là cản lực lớn trong việc “làm dân tin” của lực lượng Công an.
 
 Làm tốt công tác dân vận, xây dựng hình đẹp của lực lượng Công an đối với dân trước hết phải xuất phát từ nền tảng công tác chính trị, tư tưởng, công tác dân vận trong lực lượng Công an. Mỗi cán bộ chiến sỹ phải được sinh hoạt, công tác, chiến đấu trong môi trường chính quy, quân phong, quân kỷ; dân chủ, minh bạch được phát huy, tạo niềm tin và động lực để phấn đấu vì lý tưởng “Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Một môi trường công tác thiếu quân kỷ, ý thức nêu gương không được thực hiện, dân chủ không được phát huy…sẽ tạo nên sức ì trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sỹ, nhất là cán bộ trẻ, dễ chịu sự tác động của các yếu tố tiêu cực. Tư tưởng và việc làm dân vận phải là sự thống nhất, thường xuyên của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và mọi cán bộ chiến sỹ, tránh nặng về ban hành văn bản. Dân vận không chỉ là việc làm của cán bộ chuyên trách công tác dân vận hay cán bộ Công an trực tiếp làm việc, tiếp xúc với dân, mà là hiệu quả của công tác Công an trên tất cả các lĩnh vực, là những việc làm nhỏ nhưng thiết thực, nhân văn vì dân trong công tác cũng như sinh hoạt của mỗi cán bộ chiến sỹ. “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; thực hiện tốt ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương điều lệnh, quy định của địa phương; trong sạch, gần gũi trong sinh hoạt chính là nền tảng để hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân thực sự đẹp trong lòng dân.■ 

Tác giả bài viết: Mai Anh Tú
Nguồn tin: Công an Quảng Trị
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
An ninh trật tự

LƯƠNG THANH HOÀNG

1

¤ Điện thoại tiếp dân:
(069) 4120.002
(069) 4120.016

¤ Trực ban CA tỉnh:
(069) 4120.211

¤ Trực ban hình sự:
(0233) 3890.243

¤ Trực ban giao thông:
(069) 4120.008

¤ CATP. Đông Hà:
(0233) 3852.250 Hình sự (0233) 3852.250

¤ CATX. Quảng Trị:
(0233) 3861.271 Hình sự (0233) 3663.968

¤ CAH Cam Lộ:
(0233) 3871.524

¤ CAHĐ Cồn Cỏ:
(0233) 3689.213

¤ CAH Đakrông:
(0233) 3886.331

¤ CAH Gio Linh:
(0233) 3825.439

¤ CAH Hải Lăng:
(0233) 3873.206

¤ CAH Hướng Hóa:
(0233) 3880.259

¤ CAH Triệu Phong:
(0233) 3828.341 Hình sự (0233) 3828.428

¤ CAH Vĩnh Linh:
(0233) 3820.344

Phóng sự
Theo dòng sự kiện
Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống CAND và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Các huyện, thị xã, thành phố tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Giới thiệu QC 310x470
1
1
1
1