Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chỉ thị của UBND tỉnh Quảng Trị:

Tác giả bài viết: PX03 tổng hợp

Nguồn tin: Công an Quảng Trị