Công an tỉnh: Sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 364-NQ/ĐUCA và Nghị quyết số 402-NQ/ĐUCA

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 17/5/2019, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 364-NQ/ĐUCA, ngày 23/11/2016 của Đảng ủy Công an tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp trong lực lượng Công an Quảng Trị” và Nghị quyết số 402-NQ/ĐUCA, ngày 14/3/2017 về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong lực lượng Công an Quảng Trị”. Đồng chí Đại tá Trần Đức Việt – UVBTVTU – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 364 và Nghị quyết số 402 của Đảng ủy Công an tỉnh, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Công an tỉnh ngày càng tinh gọn, vững mạnh, với tổng số 685 đồng chí, trong đó chỉ huy nữ được quan tâm xây dựng ngày càng lớn mạnh, gồm 96 đồng chí, chiếm tỷ lệ 14,01%; cơ cấu độ tuổi đảm bảo, tỷ lệ trẻ hóa ngày càng cao, trong đó độ tuổi từ 31 đến 40 chiếm 34,01%, sẵn sàng kế cận độ tuổi từ 41 trở lên. Cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, giữ vai trò tiên phong trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Trình độ nghiệp vụ, pháp luật, trình độ lý luận chính trị được nâng cao và chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn. Công tác cán bộ đã bám sát các quan điểm, nguyên tắc của Đảng và từng bước đi vào nề nếp, quy trình ngày càng chặt chẽ, đảm bảo tính công khai, minh bạch và dân chủ. Công tác kiểm tra giám sát, giám sát, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ được được đẩy mạnh.
Trong thời gian tới Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; thực hiện kiện toàn tổ chức bộ máy, cơ cấu lãnh đạo, chỉ huy, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị; thực hiện tốt các nội dung về công tác cán bộ…
Tại hội nghị, Đảng ủy Công an tỉnh đã khen thưởng 9 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 2 năm thực hiện Nghị quyết số 364 và Nghị quyết số 402. 

Một số hình ảnh tại hội nghị: 
 

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Công an Quảng Trị