THÔNG BÁO Niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện Cam Lộ

THÔNG BÁO Niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện Cam Lộ
THÔNG BÁO Niêm yết việc đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước của Công an huyện Cam LộTác giả bài viết: PX03 tổng hợp

Nguồn tin: Công an Quảng Trị