Thư cảm ơn ghi nhận tấm lòng vàng của Công an tỉnh Quảng Trị

Thư cảm ơn ghi nhận tấm lòng vàng của Công an tỉnh Quảng Trị
Thử cảm ơn ghi nhận tấm lòng vàng của Công an tỉnh Quảng Trị đã ủng hộ chương trình "Nối vòng tay nhân ái - tết vì người nghèo" Xuân Canh Tý 2020
Thư cảm ơn:Tác giả bài viết: Công an Quảng Trị

Nguồn tin: Công an Quảng Trị