Trường tiểu học Hòa Bình gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Trị

Thư cảm ơn

Thư cảm ơnThư cảm ơn

Tác giả bài viết: Anh Tuấn

Nguồn tin: Công an Quảng Trị