BẢN TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

BẢN TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Cung cấp thông tin lịch trình di chuyển của Bệnh nhân 861 và Bệnh nhân 862

...

Tác giả bài viết: PV01